velikost textu

Souvislost edukačních stylů učitele a kyberšikany ze strany žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost edukačních stylů učitele a kyberšikany ze strany žáků
Název v angličtině:
Cyberbullying by students and its connection to teacher´s educational styles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Jablonská
Vedoucí:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladěna Šnoblová
Id práce:
202924
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Šikana|Kyberšikana|Kyberútok|Kyberšikana učitele|Edukační styly
Klíčová slova v angličtině:
Bullying|Cyberbullying|Cyberattacks|Cyberbullying the teacher|Teaching styles
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá současnou problematikou kyberšikany učitele, kterou dává do souvislosti s edukačními styly. Objevení rozdílů mezi tím, jak žáci vnímají učitele, kteří neměli zkušenost s kyberútoky a učitele, kteří tuto zkušenost měli, by mohlo pomoci k vytvoření ochranných strategií pro učitele, na které jsou kladeny stále větší nároky. V první části seznamuje čtenáře s šikanou a specifiky kyberšikany. Zaměřuje se na fenomén kyberšikany učitele ze strany žáků a jeho nejrůznější formy. Také se věnuje interakci žák- učitel z pohledu žáka, především nastínění ideálu učitele a vybraných edukačních stylů. Cílem práce je především vysvětlit fenomén kyberšikany a prozkoumat možné souvislosti s edukačními styly učitele. Ve druhé části je navržen výzkum, který zkoumá souvislost mezi hodnoceným edukačním stylem učitele a jeho zkušeností s kyberútoky ze strany žáků. Cílem výzkumu je zaprvé zmapovat výskyt kyberšikany učitelů napříč republikou. Za druhé prozkoumat možné souvislosti mezi tím, jak žáci vnímají vlastní interakci s učitelem a výskytem kyberútoků na jeho osobu.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor work is focusing on actual phenomenon of cyberbullying of teachers by students. The work is putting this phenomenon in context with educational styles assuming that there is a possible connection. The discovery of differences between student´s perception of their interaction, with teachers that had experienced cyberattacks from students and those who didn´t, could lead to new prevention strategies for teachers that are under growing pressure. The first part of this work is acquainting readers with the issue of cyberbullying and its specifics. The attention is focused on bullying, primarily cyberbullying of teachers by students and its various forms. It also deals with pupil-teacher interaction from pupil’s perspective. In this context is outlined student´s opinion on characteristics of an ideal teacher. Teaching styles are explained and putted in context with bullying. The aim of this work is to explain the phenomenon of cyberbullying of teachers and its potential connections with teaching styles of the teacher. The second part of the bachelor work consists in a research proposal. This research is designed to explore connections between student´s evaluation of teacher´s teaching style and teacher´s experience with cyberattacs. The aim of this research is to discover possible relation between student´s perception of the teacher and the frequency of cyberattacs of teachers by students.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Jablonská 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Jablonská 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Jablonská 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Jablonská 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 678 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladěna Šnoblová 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB