velikost textu

Syntéza nových kardioprotektiv a metabolitů potenciální protinádorové látky - Bp4eT

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza nových kardioprotektiv a metabolitů potenciální protinádorové látky - Bp4eT
Název v angličtině:
Synthesis of novel cardioprotectants and metabolites of potent anticancer drug - Bp4eT
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Eisner
Vedoucí:
PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Oponent:
Doc.PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Id práce:
202912
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
9. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Student: Mgr. Tomáš Eisner Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název rigorózní práce: Syntéza nových kardioprotektiv a metabolitů potenciální protinádorové látky Bp4eT Anthracykliny (ANT) jako například doxorubicin, daunorubicin nebo epirubicin patří mezi nejefektivnější protinádorová léčiva. Avšak jejich hlavním vedlejším účinkem je chronická kardiotoxicita vedoucí až k nevratnému poškození myokardu a městnavému srdečnímu selhání. Předpokládá se, že tento vedlejší účinek je způsoben reaktivními kyslíkovými radikály, jejichž tvorba je katalyzována komplexy ANT s ionty železa. Jediná, klinicky používaná látka na prevenci ANT kardiotoxicity je dexrazoxan (DXZ, Obr. 1). V této práci jsme se zaměřili na syntézu nových analogů DXZ, i proto, že zatím nebyly provedeny studie vztahu struktury a aktivity DXZ. Hlavní analog, nazvaný ES-5 (Obr. 1), byl úspěšně připraven a jeho kardioprotektivní účinky byly vyhodnoceny jak in vitro, tak in vivo. Obr. 1. Struktury DXZ a ES-5 Zároveň se podařilo připravit protinádorový chelátor iontů železa, thiosemikarbazon Bp4eT (2-benzoylpyridin4-ethyl-3-thiosemikarbazon, Obr. 2), a jeho metabolity, což bylo další nedílnou součástí této práce. Tyto sloučeniny byly použity jako standardy v metabolických a farmakokinetických studiích. Byla hodnocena i jejich chelatační a protinádorová aktivita. Obr. 2. Struktura chelátoru železa Bp4eT
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Student: Mgr. Tomáš Eisner Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph. D. Title of rigorosum thesis: Synthesis of novel cardioprotectants and metabolites of potent anticancer drug Bp4eT Anthracyclines (ANT) such as doxorubicin, daunorubicin, or epirubicin rank among the most effective anticancer drugs. However, their major side effect is chronic cardiotoxicity leading to irreversible cardiac damage and congestive heart failure. It is assumed that this side effect is caused by reactive oxygen species, whose formation is catalyzed by the complexes of anthracyclines with iron ions. The only clinically used drug preventing ANT cardiotoxicity is dexrazoxane (DXZ, Figure 1). In this work we dealt with the synthesis of novel DXZ analogues, because the structure-activity relationship studies have not been performed yet. The main analogue named ES-5 (Figure 1) was synthesized and its cardioprotective effect was evaluated both in vitro and in vivo. Fig. 1. Structures of DXZ and ES-5 Furthermore, thiosemicarbazone Bp4eT (2-benzoylpyridine 4-ethyl-3- thiosemicarbazone, Figure 2), a potent anticancer iron chelator and its metabolites were synthesized. These compounds were used as standards in metabolic and pharmacokinetic studies. The chelating and anticancer properties of these metabolites were also evaluated. Fig. 2. Structure of iron chelating agent Bp4eT
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Eisner 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Eisner 380 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Eisner 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 89 kB