velikost textu

Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Název v češtině:
Rehabilitace po rekonstrukci předního zkříženého vazu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michele Gualco
Vedoucí:
Mgr. Ilona Kučerová
Oponent:
Bc. Gabriela Svobodová
Id práce:
202901
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Rekonstrukce ACL, rozsah pohybu, koleno, fyzioterapie, chirurgie.
Klíčová slova v angličtině:
ACL reconstruction, range of motion, knee, physiotherapy, surgery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michele Gualco 2.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ilona Kučerová 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Gabriela Svobodová 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB