velikost textu

Case study of physiotherapy treatment of a patient after total knee replacement surgery

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Case study of physiotherapy treatment of a patient after total knee replacement surgery
Název v češtině:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci totální náhrady kolene
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kseniia Dieieva
Vedoucí:
Mgr. Michaela Stupková
Oponent:
Bc. Gabriela Svobodová
Id práce:
202899
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Osteoartróza, endoprotéza, totální náhrada kolene, kolenní kloub
Klíčová slova v angličtině:
Osteoarthritis, endoprosthesis, total knee replacement, knee joint.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kseniia Dieieva 2.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Stupková 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Gabriela Svobodová 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB