velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po lézi LCA s následnou reinzercí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po lézi LCA s následnou reinzercí
Název v angličtině:
The case study of physiotherapeutic treatment of a patient after lesion and reinsertion of ACL
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Marková
Vedoucí:
Mgr. Michaela Stupková
Oponent:
Mgr. Štěpánka Křížková
Id práce:
202876
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kazuistika, fyzioterapie, kolenní kloub, přední zkřížený vaz, abrupce, léze LCA, reinzerce, LCA
Klíčová slova v angličtině:
Case study, knee joint, physiotherapy, anterior cruciate ligament, ACL, lesion of ACL, reinsertion
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po lézi LCA s následnou reinzercí Autor: Kamila Marková Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Rok obhajoby: 2019 Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je shrnout teoretické poznatky o kolenním kloubu, jeho anatomii, kineziologii, biomechaniku a traumatologii. Popsat problematiku poranění předního zkříženého vazu, možnosti léčby těchto poranění a využívané fyzioterapeutické postupy. Cílem speciální části je navržení terapeutického plánu u pacienta s danou diagnózou, sledování a zhodnocení efektu provedené terapie. Metoda: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z obecné a speciální. V obecné části se zabývám teoretickými poznatky o kolenním kloubu. Speciální část neboli praktická obsahuje vstupní a výstupní vyšetření pacienta a popis průběhu jednotlivých terapeutických jednotek. Tato část vznikla na podkladě bakalářské praxe v Oblastní nemocnici Kladno Výsledky: Metody fyzioterapeutické péče byly účinné. U pacienta došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Klíčová slova: Kazuistika, fyzioterapie, kolenní kloub, přední zkřížený vaz, abrupce, léze LCA, reinzerce, LCA
Abstract v angličtině:
Abstract Title of thesis: The case study of physiotherapeutic treatment of a patient after lesion and reinsertion of ACL Autor: Kamila Marková Head of the thesis: Mgr. Michaela Stupková Year of defense: 2019 Objectives: The purpose of this bachelor thesis is to summarize the theoretical knowledge about the knee joint, its anatomy, kinesiology, biomechanics and traumatology, focusing on the anterior cruciate ligament. Then to introduce the possibilities of treatment of its rupture and physiotherapeutic care after surgery. The goal of the practical part is to propose the therapeutically plan for patient with this diagnosis, monitoring and evaluating the effect of the therapy. Method: This bachelor thesis consists of two parts, theoretical and practical. The first part is concerned with theoretical knowledge about the knee joint. The second part contains entry and leaving examination of a patient and a description of therapeutic units. This part was created during bachelor practice in the hospital in Kladno. Results: Since the condition of the patient has significantly improved during the therapies, I conclude that the physiotherapeutic methods were effective. Key words: Case study knee joint, physiotherapy, anterior cruciate ligament, ACL, lesion of ACL, reinsertion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Marková 2.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kamila Marková 617 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Marková 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Marková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Stupková 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Štěpánka Křížková 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB