velikost textu

What is the effect of income inequality on economic growth?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
What is the effect of income inequality on economic growth?
Název v češtině:
Jaký je vliv příjmové nerovnosti na hospodářský růst?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dorian Ardeleanu
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
Stanislav Astapovich
Id práce:
202871
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
příjmová nerovnost, hospodářský růst, fixní efekty, GMM, porovnání států, přerozdělování
Klíčová slova v angličtině:
income inequality, economic growth, fixed effects, GMM, cross-country comparison, redistribution
Abstrakt:
Abstrakt Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst je důležitá otázka, na kterou ale existující články neposkytují uspokojivou odpověd’. Tato práce používá ke studiu daného tématu údaje o 93 zemích světa z let 1995–2015. Model je odhadován pomocí fixních efektů s Newey-West standardními chybami a pomocí GMM. Hlavním zjištěním je, že vyšší příjmová nerovnost má nega- tivní vliv na růst reálného HDP na obyvatele. Kromě toho, je tento dopad významnější mezi chudšími zeměmi ve srovnání s vyspělými. V práci bylo také zjištěno, že vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst záleží na pol- itické doktríně vládnoucí strany. Ten je záporný a statisticky významný jenom ve státech, kde vládnou centristické strany. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The impact of income inequality on the level of economic growth is an impor- tant question, but the existing literature did not reach a consensus about the sign of its effect. This thesis studies the impact in 93 countries over the years 1995-2015. We apply two different methods: the fixed effects with Newey and West standard errors, and the first-difference generalized method of moments. The main findings emphasize that a widening wealth gap has an overall negative influence over the real GDP per capita growth. Besides that, the effect is stronger among low-income countries than among high- income ones. Moreover, we find that the impact of income inequality on economic growth depends on the governing party’s doctrine. It is negative and statistically significant only in states with centrist governments. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dorian Ardeleanu 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dorian Ardeleanu 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dorian Ardeleanu 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stanislav Astapovich 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB