text size

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu
Titile (in english):
The case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of ankylosing with rhizomelic disability and after left hip joint replacement surgery
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Adéla Cvachová
Supervisor:
Mgr. Irena Novotná
Opponent:
Mgr. Iva Zinková
Thesis Id:
202853
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Fyzioterapie (51-500400)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Physiotherapy (FYZIO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kazuistika, ankylozující spondylitida, revmatické onemocnění, revmatochirurgie, TEP kyčelního kloubu, fyzioterapie
Keywords:
case study, ankylosing spondylitis, rheumatic disease, rheumatosurgery, hip joint replacement, physiotherapy
Abstract (in czech):
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu Autor práce: Adéla Cvachová Shrnutí práce: Bakalářská práce poukazuje na problematiku rehabilitace po revmatochirurgickém zákroku TEP kyčelního kloubu, indikovaného z důvodu revmatického onemocnění ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením. Skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části představuje etiologii vzniku, diagnostiku, klinický obraz, možnosti léčby ankylozující spondylitidy a problematiku revmatochirurgie kyčelního kloubu. Praktická část se zaměřuje na fyzioterapeutickou léčbu pacienta po TEP kyčelního kloubu s přihlédnutím na ankylozující spondylitidu. Kazuistika byla vypracována na základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v lednu 2019. Klíčová slova: kazuistika, ankylozující spondylitida, revmatické onemocnění, revmatochirurgie, TEP kyčelního kloubu, fyzioterapie Název diagnózy: M45 Ankylozující spondylitida
Abstract:
Abstract Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of ankylosing spondylitis with rhizomelic disability and after left hip joint replacement surgery Author: Adéla Cvachová Summary: The bachelor thesis is focused on the issue of rehabilitation after rheumatic surgery of the left hip joint, indicated from rheumatic ankylosing spondylitis disease with rhizomelic disability. It consists of two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, the thesis deals with the etiology of genesis, diagnosis clinical presentation, treatment options for ankylosing spondylitis and problematice of rheumatosurgery of the hip joint. The practical part is focused on physiotherapeutic treatment of the patient after total hip replacement with ankylosing spondylitis taken into account. The case study was based on four weeks praxis in the Rheumatology Institute in Prague in January 2019. Key words: case study, ankylosing spondylitis, rheumatic disease, rheumatosurgery, hip joint replacement, physiotherapy Name of diagnosis: M45 Ankylosing spondylitis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adéla Cvachová 1.46 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Adéla Cvachová 4.4 MB
Download Abstract in czech Bc. Adéla Cvachová 61 kB
Download Abstract in english Bc. Adéla Cvachová 22 kB
Download Supervisor's review Mgr. Irena Novotná 175 kB
Download Opponent's review Mgr. Iva Zinková 159 kB
Download Defence's report Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB