velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu
Název v angličtině:
The case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of ankylosing with rhizomelic disability and after left hip joint replacement surgery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Cvachová
Vedoucí:
Mgr. Irena Novotná
Oponent:
Mgr. Iva Zinková
Id práce:
202853
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kazuistika, ankylozující spondylitida, revmatické onemocnění, revmatochirurgie, TEP kyčelního kloubu, fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
case study, ankylosing spondylitis, rheumatic disease, rheumatosurgery, hip joint replacement, physiotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením po operaci TEP L kyčelního kloubu Autor práce: Adéla Cvachová Shrnutí práce: Bakalářská práce poukazuje na problematiku rehabilitace po revmatochirurgickém zákroku TEP kyčelního kloubu, indikovaného z důvodu revmatického onemocnění ankylozující spondylitida s rizomelickým postižením. Skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části představuje etiologii vzniku, diagnostiku, klinický obraz, možnosti léčby ankylozující spondylitidy a problematiku revmatochirurgie kyčelního kloubu. Praktická část se zaměřuje na fyzioterapeutickou léčbu pacienta po TEP kyčelního kloubu s přihlédnutím na ankylozující spondylitidu. Kazuistika byla vypracována na základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v lednu 2019. Klíčová slova: kazuistika, ankylozující spondylitida, revmatické onemocnění, revmatochirurgie, TEP kyčelního kloubu, fyzioterapie Název diagnózy: M45 Ankylozující spondylitida
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of ankylosing spondylitis with rhizomelic disability and after left hip joint replacement surgery Author: Adéla Cvachová Summary: The bachelor thesis is focused on the issue of rehabilitation after rheumatic surgery of the left hip joint, indicated from rheumatic ankylosing spondylitis disease with rhizomelic disability. It consists of two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, the thesis deals with the etiology of genesis, diagnosis clinical presentation, treatment options for ankylosing spondylitis and problematice of rheumatosurgery of the hip joint. The practical part is focused on physiotherapeutic treatment of the patient after total hip replacement with ankylosing spondylitis taken into account. The case study was based on four weeks praxis in the Rheumatology Institute in Prague in January 2019. Key words: case study, ankylosing spondylitis, rheumatic disease, rheumatosurgery, hip joint replacement, physiotherapy Name of diagnosis: M45 Ankylosing spondylitis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Cvachová 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Cvachová 4.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Cvachová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Cvachová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Novotná 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Zinková 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB