velikost textu

Komentovaný překlad: Darf man in einem Rechtsstaat... auch links fahren? (Von Florian Haase. Acabus Verlag, Hamburg 2018. Vybrané kapitoly.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Darf man in einem Rechtsstaat... auch links fahren? (Von Florian Haase. Acabus Verlag, Hamburg 2018. Vybrané kapitoly.)
Název v angličtině:
Annotated translation: Darf man in einem Rechtsstaat... auch links fahren? (Von Florian Haase. Acabus Verlag, Hamburg 2018. Selected chapters.)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Katharina Dirriglová
Vedoucí:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Id práce:
202839
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (AK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo|výklad práva|právo SRN|ústavní právo|Základní zákon|demokracie|právní stát
Klíčová slova v angličtině:
Law|interpreting law|German law|constitutional law|Basic Law|democracy|rule of law state
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Tato práce se skládá ze dvou částí. První tvoří překlad vybraného úseku knihy Darf man in einem Rechtsstaat auch links fahren?, druhou je komentář k překladu. Komentář obsahuje reflexi překladatelského procesu. Postupně se věnuje čtyřem tématům: analýze výchozího textu podle modelu Ch. Nordové, stručnému popisu metody a fiktivního zadání překladu, analýze nejzásadnějších překladatelských problémů a typologii posunů podle A. Popoviče. Klíčová slova: Právo, výklad práva, právo SRN, ústavní právo, Základní zákon, demokracie, právní stát
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This thesis consists of two parts. The first part is a Czech translation of a chosen section of the book Darf man in einem Rechtsstaat auch links fahren? and the second part is the commentary to the translation. The commentary reflects the translation process. Divided into four subsections, it tackles the following issues: source-text analysis according the model of Ch. Nord, a short description of the translation method and the theoretical translation brief, an analysis of the most significant translation problems and the typology of translation shifts according to A. Popovič. Keywords: Law, interpreting law, German law, constitutional law, Basic Law, democracy, rule of law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Katharina Dirriglová 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Katharina Dirriglová 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Katharina Dirriglová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Katharina Dirriglová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 152 kB