velikost textu

Loutka a výtvarně-dramatická výchova v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Loutka a výtvarně-dramatická výchova v mateřské škole
Název v angličtině:
Puppet and art-drama education at kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaroslava Matoušová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svatošová
Oponent:
Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
Id práce:
202796
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výtvarná výchova, dramatická výchova, předškolní vzdělávání, integrativní projekt, akční výzkum
Klíčová slova v angličtině:
art education, drama education, pre-school education, integrative project, action research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslava Matoušová 6.55 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svatošová 550 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB