velikost textu

Projekt pro děti v mateřské škole se zaměřením na historii Hradce Králové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekt pro děti v mateřské škole se zaměřením na historii Hradce Králové
Název v angličtině:
Project for pre-school children with a focus on the history of Hradec Králové
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Nováková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Id práce:
202770
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Projektová metoda, projektové plánování v mateřské škole, dítě předškolního věku, historie města Hradec Králové, předškolní vzdělávání, Hradec Králové
Klíčová slova v angličtině:
Project method, pre-school project planning, child of a pre-primary age, hisotry of Hradec Králové city, pre-primary education, Hradec Králové
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Nováková 6.88 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 328 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 715 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Anna Nováková 203 kB