velikost textu

Problém kyberšikany z pohledu studentů střední školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém kyberšikany z pohledu studentů střední školy
Název v angličtině:
Cyberbullying from the perspective of high school students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Najmonová
Vedoucí:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
202764
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šikana, kyberšikana, násilí, agresor, obět, studenti, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
bullying, cyberbullying, violence, aggressor, victim, students, questionnaire survey
Abstrakt:
ANOTACE Tato práce se věnuje problematice kyberšikany z pohledu studentů střední odborné školy. Cílem dotazníkového šetření je zaměřit se na problematiku kyberšikany hlavně z pohledu informovanosti žáků ohledně kyberšikany, jejich vztahů k učitelům a rodině. Práce dále zkoumá, zda mají studenti střední školy povědomí o možnostech a způsobech prevence, kam se případně obrátit o pomoc. Dále hledá souvislost mezi prospěchem žáků a zkušenostmi s kyberšikanou a znalostmi, jak jí předcházet či se účinně bránit.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the issue of cyberbullying from the perspective of high school students. The aim of the questionnaire survey is to explore the students’ awareness about cyberbullying, their relationship with teachers and with their own families. Other questions focus on whether the students know about different options and means of cyberbullying prevention and where to seek help. The thesis further examines the correlation between the students’ school results, and their experience with cyberbullying and with how to prevent it and protect themselves against it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Najmonová 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Najmonová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Najmonová 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 496 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB