velikost textu

Research on the Strategy of Chinese Automobile Enterprises Entering Overseas Markets

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Research on the Strategy of Chinese Automobile Enterprises Entering Overseas Markets
Název v češtině:
Výzkum strategie čínských automobilových podniků při vstupu na zahraniční trhy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Xuanbin Bai, B.Sc.
Vedoucí:
Ing. Petr Balcar
Oponent:
Mgr. Vladimír Stříteský
Id práce:
202762
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (N6736)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (IEPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
strategické řízení, marketingová strategie, řízení výkonnosti
Klíčová slova v angličtině:
strategic management, marketing strategy, performance management
Abstract v angličtině:
Abstract At present, Chinese auto companies face many opportunities and challenges when they enter overseas markets. How to determine a clear and appropriate overseas development strategy and implement it effectively is of great significance for Chinese auto companies to correctly realize the development of overseas markets and realize the development of China's auto industry. Based on the global automotive market, this paper analyzes their strategies by analyzing the precedents of Chinese auto companies entering overseas markets, comprehensively considering the choice of targets, markets and periods, and helping Chinese auto companies to choose their overseas strategies in light of their own development status. At the same time, by comparing the strategies of domestic and foreign well-known automobile companies to explore overseas markets, I summarize the suggestions on how to formulate overseas development strategies for auto companies at different stages of development. At the same time, this paper compares and analyzes the strategic choices of well-known automobile companies at home and abroad when expanding overseas markets, and considers how to apply enterprise resources to the strategy according to the objective environment of the target market at different stages of enterprise development. Finally, I will analyze the experiences and lessons learned by Chinese auto companies in the process of opening up overseas markets, and make recommendations and prospects for the strategy of companies entering overseas markets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Xuanbin Bai, B.Sc. 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Xuanbin Bai, B.Sc. 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Balcar 806 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Stříteský 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. 152 kB