velikost textu

Profesní identita a hodnotové vlivy v Duchovní službě Armády České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profesní identita a hodnotové vlivy v Duchovní službě Armády České republiky
Název v angličtině:
Professional Identity and Value Influences in the Spiritual Service of the Army of the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Soukopová
Vedoucí:
Dino Numerato
Oponent:
Mgr. Anna Tučková
Id práce:
202759
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vojenský kaplan, duchovní služba, profesní identita, profesní role, hodnotový rozpor, Armáda České republiky, církev, institucionální vlivy, hodnotové vlivy
Klíčová slova v angličtině:
Military chaplain, spiritual service, professional identity, professional role, value conflict, Army of the Czech Republic, Church, Institutional influences, value influences
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Soukopová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Soukopová 339 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dino Numerato 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Tučková 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jakub Grygar, Ph.D. 152 kB