velikost textu

Monetary Policy Under Behavioral Expectations: An Empirical Validation of the Heuristic Switching Model

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Monetary Policy Under Behavioral Expectations: An Empirical Validation of the Heuristic Switching Model
Název v češtině:
Monetární politika za předpokladu behaviorálních očekávání: Empirická validace heuristického modelu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sergey Bolshakov
Vedoucí:
PhDr. Jiří Kukačka
Oponent:
Tomáš Kučera
Id práce:
202751
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Behaviorální makroekonomie, heterogenní očekávání, nový keynesiánský model, heuristický model, metoda simulačních momentů
Klíčová slova v angličtině:
Behavioral macroeconomics, heterogeneous expectations, New-Keynesian model, Heuristic Switching Model, simulated method of moments
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá odhadem jednoho z nejvýznačnějších behaviorálních key- nesiánských modelů pomocí metody simulačnćh momentů. Behaviorální model fituje kovarianční matici makroekonomických časových řad euro oblasti po- zoruhodně dobře, zvlášť v porovnání se standardním racionálním modelem. Tento výsledek podporuje tvrzení, že centrální banky, které se pečují o cen- ovou stabilitu, mohou dosáhnout tohoto cíle lépe, pokud budou reagovat nejen na inflaci, ale i na mezeru výstupu. Klasifikace JEL E52, E70, D84, C53 Klíčová slova Behaviorální makroekonomie, heterogenní očekávání, nový keynesiánský model, heuri- stický model, metoda simulačních mo- mentů Název práce Monetární politika za předpokladu behav- iorálních očekávání: Empirická validace heurestického modelu
Abstract v angličtině:
Abstract This work takes one of the most prominent behavioral New-Keynesian models from the shelf and estimates it via the simulated method of moments. The model exhibits a remarkably good fit to the auto- and cross-covariance pro- files of the euro area macroeconomic time series, especially compared to the standard rational expectations model. This result corroborates the claim that central banks which implement strict inflation targeting are better off reacting to the output gap, on top of inflation. JEL Classification E52, E70, D84, C53 Keywords Behavioral macroeconomics, heterogeneous ex- pectations, New-Keynesian model, Heuristic Switching Model, simulated method of moments Title Monetary Policy Under Behavioral Expecta- tions: An Empirical Validation of the Heuristic Switching Model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sergey Bolshakov 814 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Sergey Bolshakov 21 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sergey Bolshakov 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sergey Bolshakov 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Kukačka 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Kučera 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB