velikost textu

Sociální práce s osobami s mentálním postižením v kontextu organizace Pohoda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální práce s osobami s mentálním postižením v kontextu organizace Pohoda
Název v angličtině:
Social work with people with mental disabilities in the context of the organization Pohoda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Svitáková
Vedoucí:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Cimrmannová
Id práce:
202708
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální postižení, lidé s mentálním postižením, sociální práce, sociální služba, organizace Pohoda, kazuistika
Klíčová slova v angličtině:
mental disabilities, people with mental disabilities, social work, social service, organization Pohoda, casuisity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Svitáková 1.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Cimrmannová 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB