velikost textu

Případ English campu. Od enthusiasmu k byrokratizaci dobrovolnictví.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Případ English campu. Od enthusiasmu k byrokratizaci dobrovolnictví.
Název v angličtině:
The case of the English camp. From enthusiasm to the bureaucracy of volunteering.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Kudělová
Vedoucí:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Id práce:
202707
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dobrovolnictví, vzdělání, byrokracie, profesionalizace, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
volunteering, education, bureaucracy, professionalization, qualitative research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kudělová 1.22 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jiří Tourek, Ph.D. 152 kB