velikost textu

Lázně Jeseník jako možnost pohybových aktivit pro všechny generace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lázně Jeseník jako možnost pohybových aktivit pro všechny generace
Název v angličtině:
Spa Jeseník as a possibility of movement activities for all generations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Richard Habr
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Brtník
Oponent:
Mgr. Lucie Kalkusová
Id práce:
202698
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lázeňství, lázně, pohyb, prevence, rekreace, Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně
Klíčová slova v angličtině:
spa, wellness, movement, prevention, recreation, Jeseník, Priessnitz Spa
Abstrakt:
Abstrakt Název: Lázně Jeseník jako možnost pohybových aktivit pro všechny generace Cíle: Cílem práce je zmapování pohybových aktivit pro všechny generace v Lázních Jeseník, zjistit cíle návštěvníků a poukázat na potenciál Lázní Jeseník a okolní krajiny. Metody: V práci byly použity výzkumné metody: hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu, dotazování návštěvníků Lázní Jeseníka a SWOT analýza. Výsledky: Vyhodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu, řadí obec Jeseník do lokačních podmínek s velmi vysokým rekreačním potenciálem cestovního ruchu, a obec je tak vhodným místem k rekreaci. Průzkum ukázal, že do lázní jezdí především starší generace návštěvníků, lze tedy říci, že Lázně Jeseník slouží nyní převážně k odstranění a léčení zdravotních obtíží. Mladší generace návštěvníků zde nemá velké zastoupení, proto byly navrženy týdenní programy, které mohou vézt k větší návštěvnosti lázní. Klíčová slova: lázeňství, lázně, pohyb, prevence, rekreace, Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Spa Jeseníkas an opportunity for exercise activities for all generations Objectives: The objective of the study analyzes physical activities for all age category in the Spa Jeseník, identify visitors' goals andpoint to the potential of Jeseník Spa and the surrounding countryside Methods: There were used the methods of - evaluation of recreational tourism potential, questionnaire designed for visitors of the Jeseník Spa and SWOT analysis. Results: Evaluating the tourism potential in Spa Jeseník, ranks Jeseník area among the top localizations with high tourism potential, making the area an appropriate place for recreation. The survey showed that the spa is generally visited by older generations, and thus we can assume, that Spa Jeseník’s main purpose is to treat its visitors’ health issues. Younger generation, form only a small portion of visitors, which led to the creation of weekly programs, that could lead to an increase in traffic from younger generations. Keywords: spa, wellness, movement, prevention, recreation, Jeseník, Priessnitz Spa
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Richard Habr 7.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Richard Habr 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Richard Habr 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kalkusová 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. 152 kB