velikost textu

Dějiny Jednoty tlumočníků a překladatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny Jednoty tlumočníků a překladatelů
Název v angličtině:
History of the Union of Interpreters and Translators (JTP)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Zemanová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Id práce:
202651
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - němčina — Tlumočnictví: čeština - němčina (PCN TCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jednota tlumočníků a překladatelů|JTP|orální historie|organizovaná činnost|sdružování překladatelů a tlumočníků
Klíčová slova v angličtině:
Union of Interpreters and Translators|UIT|oral history|organized activities|associations of translators and interpreters
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Cílem této práce bylo zdokumentovat vývoj Jednoty tlumočníků a překladatelů od založení až do současné doby. Práce se zabývá situací před rokem 1989, sdružováním překladatelů a tlumočníků v dobách minulého režimu a popisuje okolnosti založení Jednoty tlumočníků a překladatelů a její následnou historii. Blíže se věnuje konkrétním činnostem organizace, jako jsou soutěže pořádané JTP, výlety, vzdělávací a publikační činnost. Podobný systematický přehled zatím není v domácí literatuře k dispozici. K výzkumu byla zvolená metoda orální historie, která byla realizovaná pomocí rozhovorů se čtyřmi zakladateli organizace. Vzniklá data byla poté ověřována a dána do souvislosti se záznamy v časopisech ToP: tlumočení-překlad, Dopisy členům a s dokumenty ze schůzí organizace.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This thesis aims to document the development of the Union of Interpreters and Translators from its foundation until today. The thesis deals with the situation before 1989 and associations of translators and interpreters during the Communist era and it also describes the circumstances of the establishment of the Union of Interpreters and Translators and its subsequent history. It deals with the specific activities of the organization such as competitions, trips and educational and publishing activities. Such a systematic review has not been published in Czech so far. The chosen research method is oral history, which was implemented through interviews with the four founders of the organization. The acquired data was then verified and put into the context of the records in the magazines ToP: Interpreting-translation, letters addressed to the members of the Union and documents from the meetings of the organization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Zemanová 16.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Zemanová 13.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Zemanová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Zemanová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 585 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 152 kB