velikost textu

Význam symbolu v současném výtvarném projevu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam symbolu v současném výtvarném projevu
Název v angličtině:
The Importance of Symbols in Contemporary Graphic Arts Exhibitions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Braunová
Vedoucí:
doc.ak.mal. Jaroslav Dvořák
Oponenti:
Mgr. Karla Cikánová
doc.ak.mal. Jaroslav Dvořák
Id práce:
20265
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — výtvarná výchova (CJ-VV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce zvoleného tématu je prezentována souborem prací, jenž obsahuje malby menšího formátu, představující řeč těla - gesta ženského těla. Lidské tělo - neverbální komunikace se nadále stává nosným základem k další tvůrčí činnosti. Doprovodná teoretická část pojednává o inspiračních zdrojích. Současně jsou spojeni . s tématem symbolu. Klíčová slova: Symbol, gesto, znak, detail, řeč těla - neverbální (nonverbální) komunikace, verbální komunikace, body - art, umění akce, performens, happening. Počet stran: 58 Počet titulů použité literatury: 51 Počet vyobrazení: 23
Abstract v angličtině:
Diplomová práce zvoleného tématu je prezentována souborem prací, jenž obsahuje malby menšího formátu, představující řeč těla - gesta ženského těla. Lidské tělo - neverbální komunikace se nadále stává nosným základem k další tvůrčí činnosti. Doprovodná teoretická část pojednává o inspiračních zdrojích. Současně jsou spojeni . s tématem symbolu. Klíčová slova: Symbol, gesto, znak, detail, řeč těla - neverbální (nonverbální) komunikace, verbální komunikace, body - art, umění akce, performens, happening. Počet stran: 58 Počet titulů použité literatury: 51 Počet vyobrazení: 23
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Braunová 9.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Braunová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Braunová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc.ak.mal. Jaroslav Dvořák 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karla Cikánová 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.ak.mal. Jaroslav Dvořák 168 kB