velikost textu

Harmonizace pracovního a rodinného života manažerek-matek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Harmonizace pracovního a rodinného života manažerek-matek
Název v angličtině:
Harmonization of Work and Family Life of Managers-Mothers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Tomanová
Vedoucí:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Monika Kavanová, Ph.D.
Id práce:
202649
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
harmonizace|rovnováha pracovního života|prorodinná politika|péče o děti|kariéra|stát|zaměstnavatel|rodičovská dovolená|mateřská dovolená
Klíčová slova v angličtině:
Harmonization|Work-Life Balance|Pro-Family Policy|Childcare|Career|State|Employer|Parental Leave|Maternity Leave
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce zkoumá to, jakým způsobem stát a zaměstnavatelé ovlivňují harmonizaci pracovního a rodinného života matek. Stát, jakožto významný zřizovatel služeb zajišťujících péči o děti a tvůrce rodinné politiky České republiky, nastavuje délku rodičovské dovolené, výši rodičovského příspěvku a významnou měrou ovlivňuje pracovní a rodinný život žen-matek. Pozornost je věnována možnostem, které mohou ženám-matkám nabídnout k harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnavatelé. Teoretickými východisky práce jsou koncept work-life balance či problematika rovných příležitostí. Součástí práce je kvantitativní šetření realizované prostřednictvím dotazníků zaslaných manažerkám-matkám pracujícím v Praze. Cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem manažerky-matky harmonizují svůj pracovní a rodinný život, jaké konkrétní nástroje rodinné politiky státu k tomu volí a jaké konkrétní nástroje jim nabízí jejich zaměstnavatelé. Klíčová slova: harmonizace, rovnováha pracovního života, prorodinná politika, péče o děti, kariéra, stát, zaměstnavatel, rodičovská dovolená, mateřská dovolená 4
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis examines the steps the Czech state and employers take to harmonize work-life balance of female parents. The state plays many important roles – it acts as a childcare provider and family policy originator in the Czech Republic, sets the duration of the parental leave and the amount of the parental leave allowance, and also has a significant impact on work-life balance of female parents. This thesis concentrates on options the employers have at their disposal to harmonize the work-life balance of female parents and deals with work-life balance and equal opportunities issues using a quantitative survey carried out by means of a questionnaire sent to female parents in manager roles working in Prague. The purpose of this survey was to identify the means these female parents use to harmonize their work-life balance, to determine which family policy measures offered by the state they choose, and to specify the tools provided by their employers. Key words: Harmonization, Work-Life Balance, Pro-Family Policy, Childcare, Career, State, Employer, Parental Leave, Maternity Leave 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Tomanová 962 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Tomanová 548 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Tomanová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Tomanová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Monika Kavanová, Ph.D. 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB