velikost textu

Role psychologa v péči o dětské a dospívající onkologické pacienty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role psychologa v péči o dětské a dospívající onkologické pacienty
Název v angličtině:
The role of a psychologist in the care of pediatric and adolescent oncology patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tadeáš Janda
Vedoucí:
MUDr. Gabriela Šivicová
Oponent:
PhDr. Ing. Martin Pospíchal
Id práce:
202636
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Onkologické onemocnění|dětský pacient|dospívající pacient|dětská onkopsychologie
Klíčová slova v angličtině:
Oncology disease|pediatric patient|adolescent patient|pediatric oncopsychology
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je představit roli psychologa v péči o dětské a dospívající onkologické pacienty. Literárně přehledová část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola představuje obecné charakteristiky dětských malignit a principy léčby dětských onkologických onemocnění v psychologickém kontextu. Druhá kapitola nabízí výběr z témat dětské onkopsychologie – psychosociální intervence, práci s bolestí, paliativní péči a problematiku bývalých pacientů. Návrh kvalitativního výzkumu se zabývá postoji rodičů bývalých dětských onkologických pacientů a psychologů k léčbě a možnostem využití psychologických intervencí v jejím průběhu. Klíčová slova Onkologické onemocnění, dětský pacient, dospívající pacient, dětská onkopsychologie.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to present the role of psychologist in the care of children and adolescents oncology patients. The literary briefing section is divided into two chapters. The first chapter presents the general characteristics of childhood malignancies and the principles of treating pediatric oncology diseases in the psychological context. The second chapter offers a selection of topics of children's oncopsychology – psychosocial interventions, work with pain, palliative care and issues of former patients. The design of qualitative research deals with the attitudes of parents of former paediatric cancer patients and psychologists to the treatment and possibilities of using psychological interventions during its course. Keywords Oncology disease, pediatric patient, adolescent patient, pediatric oncopsycho
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tadeáš Janda 1.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tadeáš Janda 534 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tadeáš Janda 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tadeáš Janda 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Gabriela Šivicová 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Martin Pospíchal 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB