velikost textu

Economic Impact of Margaret Thatcher Revisited

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Economic Impact of Margaret Thatcher Revisited
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Stuchlík
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Simona Malovaná
Id práce:
202633
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Aj po štyridsiatich rokoch potom, čo sa Margaret Thatcherová stala prvou premiérkou Veľkej Británie, sa jej činy a reformy javia veľmi kontroverznými. V každom prípade existuje všeobecná zhoda v tom, že priniesla zmeny veľkého rozsahu vo viacerých sférach. V tejto práci skúmame aký vplyv malo Thatcherovej rozloženie povojnového konsenzu na Britskú ekonomiku. Ako nástroj na objasnenie tohto dopadu používame syntetickú kontrolnú metódu. Našli sme významné dôkazy, že zníženie inflácie, výsledok Thatcherovej reforiem, zodpovedalo za nezanedbateľný nárast nezamestnanosti. Vypočítali sme, že v prípade ak by sa politická situácia v Británii nezmenila, tak od roku 1980 do 1990 by inflácia bola v priemere vyššia o 2,2 % a nezamestnanosť naopak nižšia o 2,8 %.
Abstract v angličtině:
Forty years after Margaret Thatcher became the first woman prime minister of the UK, her past actions and reforms remain highly polarizing and influential. Nevertheless, there is general agreement that her government was a game-changing one in many aspects. In this thesis we test whether and to what extent her deconstruction of the Post-war consensus affected the UK’s economic performance. We apply the synthetic control method in order to observe the overall economic impact of Thatcher’s policies. We find significant evidence that M. Thatcher exploited the output-inflation trade-off, and the decrease of inflation was very much at the costs of a significant increase of unemployment. We have calculated that in case of continuation of Post-war consensus policies the inflation would be on average approximately 2.2% higher and unemployment 2.8% lower in time period 1980-1990.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Stuchlík 527 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Stuchlík 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Stuchlík 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Simona Malovaná 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB