velikost textu

Crowdfunding: What makes a project desirable?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Crowdfunding: What makes a project desirable?
Název v češtině:
Crowdfunding: Co dělá projekt atraktivním?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Navarová
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Jaroslav Pavlíček, M.A.
Id práce:
202610
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Crowdfunding se stává čím dál oblíbenější formou financování nových projektů. Tato práce se zaměřuje na faktory ovlivňující úspěšnost projektu z pohledu zakladatele. Analýzou poskytnutých dat jednou z nejznámějších českých crowdfundingových platforem potvrzujeme či odmítáme hypotézy, které jsou zaběhnuté ve studiích zaměřujících se na odměnový crowdfunding v celosvětovém měřítku pro případ České republiky. Nejprve byla použita lo- gistická regrese k zjištění faktorů, které ovlivňují pravděpodobnost úspěšného zafinancovánní projektu. Dále používáme metodu nejmenších čtverců a jako nezávislou proměnnou volíme celkové procento zafinancování namísto stručnější binární proměnné v logit modelu. Nalézáme signifikantně pozitivní vztah mezi úspěchem projektu a následujícími faktory: prezencí videa, zakladatelovou lokací ve větším městě, kratší dobou trvání kampaně, počtem odměn a ak- tualit a projekty v kategorii vzdělání. V závěru nabízíme další možnosti pro budoucí výzkum. 1
Abstract v angličtině:
Crowdfunding has become a popular option for financing new projects and businesses. The study explores the factors that influence the project’s success from the creator’s point of view. The analysis of a cross-sectional dataset from one of the most famous czech reward-based crowdfunding platforms HitHit is used to confirm or reject the hypotheses of existing studies from the global scale for the case of the Czech Republic. First, a logistic regression is applied to estimate the effects of the individual factors on the probability of a project being successfully funded. Secondly, the OLS regression is introduced to estimate the effects on the overall percentage of funding of a project in place of the binary variable in the logit model. We find a significant positive relationship between the success and the following factors: a video presence, a creator’s location within a large city, a shorter campaign duration, a number of rewards and updates during the campaign, and projects falling into the category education. Several suggestions on future research are presented. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Navarová 914 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Navarová 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Navarová 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslav Pavlíček, M.A. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB