velikost textu

Fenomén krajina aneb kudy teče Botič

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén krajina aneb kudy teče Botič
Název v angličtině:
The Phenomenon of the Countryside
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Eliška Hejduková
Vedoucí:
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Oponent:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Id práce:
20261
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy (VV ZU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Moje diplomová práce krystalizovala velmi dlouho a prošla mnohými proměnami. Avšak cítím, že se mi podařilo nalézt cestu, jak propojit výtvarné umění se vztahováním se k přírodě. Navíc je to cesta, která ač komentuje destruktivní dopady lidské činnosti na přírodu, není zcela negativní, dokonce dalo by se říci, že je v jádru optimistická. Musím se přiznat, že právě beznaděj při pohledu na mizení přírodních míst, bylo to, co mě často ochromovalo a zabraňovalo mi se radovat z toho že jsem člověk. Naštěstí jsem došla k poznání, že je nutné se postavit k životu a ke světu kladně. Ačkoliv tuším, že mé snažení nezachrání svět, zachrání alespoň mě.
Abstract v angličtině:
Moje diplomová práce krystalizovala velmi dlouho a prošla mnohými proměnami. Avšak cítím, že se mi podařilo nalézt cestu, jak propojit výtvarné umění se vztahováním se k přírodě. Navíc je to cesta, která ač komentuje destruktivní dopady lidské činnosti na přírodu, není zcela negativní, dokonce dalo by se říci, že je v jádru optimistická. Musím se přiznat, že právě beznaděj při pohledu na mizení přírodních míst, bylo to, co mě často ochromovalo a zabraňovalo mi se radovat z toho že jsem člověk. Naštěstí jsem došla k poznání, že je nutné se postavit k životu a ke světu kladně. Ačkoliv tuším, že mé snažení nezachrání svět, zachrání alespoň mě.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Hejduková 11.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Eliška Hejduková 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Eliška Hejduková 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Eliška Hejduková 304.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eliška Hejduková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eliška Hejduková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 612 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Zdenek Hůla 68 kB