velikost textu

Fortress Europe? Evaluation of Ideas for the Future of the EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fortress Europe? Evaluation of Ideas for the Future of the EU
Název v češtině:
Pevnost Evropa? Zhodnocení nápadů pro budoucnost EU
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Putensen
Vedoucí:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Oponent:
Branislav Mičko
Konzultant:
Jacob Alan Maze, M.A.
Id práce:
202581
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (N6736)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (IEPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Evropská unie, imigrace, zesilování významu hranic, pevnost evropa, Rakousko, Německo, Itálie
Klíčová slova v angličtině:
European Union, immigration, border-hardening, Fortress Europe, Austria, Germany, Italy
Abstract v angličtině:
Bibliographic note Putensen, J., 2019. Fortress Europe? Evaluation of Ideas for the Future of the EU. Master´s thesis. Charles University, Prague. Abstract This thesis explores the use of the symbolic term Fortress Europe by political parties and move- ments in Austria, Germany, and Italy who are in favor of establishing a Fortress Europe and their ideas for what a Fortress Europe should look like. While the use of the term by left-wing critics of European immigration policies has been well covered in the literature, no author has yet analyzed the use of the term by political parties and movements that have started to demand a Fortress Europe since 2015. Based on an analysis of the appearance of the term Fortress Eu- rope in European media coverage conducted via the Factiva database, three countries with a relatively high use of the term in their media were selected for in-depth case studies. In partic- ular, the ideas of the following three extreme right groups were analyzed and compared: the Identitarian Movement Austria (IBÖ), the National Democratic Party of Germany (NPD), and Fortezza Europa (literal translation from Italian: Fortress Europe). It was found that their vi- sions of a Fortress Europe are very similar and aim to prevent any type of foreign immigration on a large scale in order to preserve the ethnic and cultural identities of European nations. The extreme right vision of Fortress Europe is still far away from the status quo of current EU im- migration and border protection policies, which on the other hand are already labeled by left- wing critics as being Fortress Europe. This discrepancy is potentially dangerous and calls for a more sensitive use of the term because it could mislead parts of the electorate into sympathizing with the symbolic term Fortress Europe without realizing the extreme right vision that is hidden behind it. Keywords European Union, immigration, border-hardening, Fortress Europe, Austria, Germany, Italy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Putensen 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Putensen 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 939 kB
Stáhnout Posudek oponenta Branislav Mičko 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Janusz Salamon, Ph.D. 152 kB