velikost textu

Analysis of Unemployment in Russia: Spatial Analysis on Russian Regions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of Unemployment in Russia: Spatial Analysis on Russian Regions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Provazník
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Levan Bezhanishvili
Id práce:
202527
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Rusko, nezaměstnanost, hospodářský růst, regiony, prostorová analýza, prostorová ekonometrie
Klíčová slova v angličtině:
Russia, unemployment, economic growth, regions, spatial analysis, spatial econometrics
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá pracovní trhy v regionech Ruské federace s ohledem na nezaměstnanost a Okunův zákon. Pomocí Hodrick-Prescottova filtru jsou spočteny hodnoty potenciálního HRP a přirozené míry nezaměstnanosti a jsou poté použity k odhadnutí Okunova koeficientu. Analýza odhaluje nestejnost Okunova koeficientu pro jednotlivé regiony a významnou prostorovou korelaci v něm (měřenou pomocí Moranova I). Za účelem vyšetření Okunovy konvergence je vyvinuta nová metoda, která spočívá v měření časového trendu v koeficientech determinace obdržených odhadováním Okunova zákona na průřezových datech pro každý rok zvlášť. Výsledky ukazují absenci regionální Okunovy konvergence v Rusku.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the regional labor markets of Russian Federation in terms of unemployment and Okun’s law. Using Hodrick-Prescott filter, the potential GRP and natural rate of unemployment are calculated in order to be used for the estimation of Okun’s law coefficient (OLC). The analysis reveals variation in OLC between regions as well as significant spatial correlation thereof (measured by Moran’s I). For the examination of Okun’s convergence, a new method is developed which consists in estimating a time trend in R-squared obtained by estimating Okun’s law cross-sectionally, separately for each year. The results indicate that there is no regional Okun’s convergence in Russia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Provazník 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Provazník 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Provazník 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 518 kB
Stáhnout Posudek oponenta Levan Bezhanishvili 383 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB