velikost textu

Systém formální pomoci dětem z dětských domovů při přechodu do samostatného života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém formální pomoci dětem z dětských domovů při přechodu do samostatného života
Název v angličtině:
A system of a formal assistance to children from children's home in transition to independent life
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Jaklová
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Mgr. Jitka Hošťálková
Id práce:
202524
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětský domov, integrace do společnosti, institucionální péče, syndrome ústavní závislosti
Klíčová slova v angličtině:
Children’s Home, integration into the society, institutional care, syndrome of institutional dependence
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumá přípravu dětí z dětských domovů na samostatný život a zároveň i následnou pomoc po jejich odchodu ze zařízení, a to perspektivou expertů. Ačkoli se zdá být problematika dětí vyrůstajících v ústavní péči poměrně často diskutovaným tématem, praxi výrazně systémově neuchopené. Práce se tedy zaměřuje na konkrétní systému a na konkrétní oblasti představující pro děti určitá rizika při samotném opouštěníinstituce. Na problematiku je nahlíženo optikou teorie up implementace politiky a teorie vynořující se dospělosti. Empirická část představuje výsledky kvalitativního výzkumu, jež byl s rozhovorů.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis elaborates preparation of children from children‘s homes for their independent life as well as subsequent support after their leave from institution, all from perspective of experts. Eventhough problematic of children growing up in institutional care seems to be a relatively often discussed topic, the period of leaving is in practice severely unrecognized by the system. This thesis thus focuses on particular involved actors, their position and role in the system, and on specific areas representing threats while leaving the institution. The issue is viewed from the perspective of bottom-up theory of policy implementation and theory of emerging childhood. Empirical part represents the results of qualitative research, which was conducted with the experts using method of semi-structured interviews.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Jaklová 690 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Jaklová 186 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Jaklová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Jaklová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 545 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Hošťálková 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB