velikost textu

Mediální obraz sexuálního obtěžování na příkladu kampaně #MeToo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz sexuálního obtěžování na příkladu kampaně #MeToo
Název v angličtině:
Media image of sexual harassment on example of #MeToo campaign
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Thelenová
Vedoucí:
Mgr. Marie Dlouhá
Oponent:
Mgr. Ondřej Pekáček
Id práce:
202512
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, sociální konstrukce reality, sexuální obtěžování, kampaň #MeToo, kvalitativní výzkum, kritická diskurzivní analýza
Klíčová slova v angličtině:
Media, social construction of reality, sexual harassment, #MeToo campaign, qualitative research, critical discursive analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Thelenová 709 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Dlouhá 455 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Pekáček 436 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jakub Grygar, Ph.D. 152 kB