velikost textu

Soukromé domovy pro seniory v systému sociálních služeb v ČR.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromé domovy pro seniory v systému sociálních služeb v ČR.
Název v angličtině:
The private retirement homes in the system of social care in the Czech Republic.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Sršňová
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Mgr. Ing. Olga Angelovská
Id práce:
202507
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální služby, sociální péče, domov pro seniory, dotace, soukromý domov pro seniory
Klíčová slova v angličtině:
social services, social care, retirement home, grants, private retirement home
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá nejasným postavení soukromých domovů pro seniory z hlediska legislativního ukotvení, veřejného financování, provozování, fungování a standardů kvality. Dále identifikuje problematické oblasti soukromých domovů, které jsou ne příliš popsaným jevem v České republice. V teoretické části se práce zabývá konceptem Public Private Partnership a ve věcných východiscích detailně rozvíjí situaci soukromých domovů pro seniory v České republice. Cílem této práce je zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky pro financování, zakládání a provozování domovů pro seniory v soukromém sektoru v ČR a dále zjistit rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy pro seniory a identifikovat případné problematické oblasti.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis is focused on the ambiguous position of private retirement homes in terms of view of legislative anchoring, public funding, management, operation and quality standards. It also identifies problematic areas of private retirement homes, which is not well described phenomenon in the Czech Republic. The theoretical part deals with the concept of Public Private Partnership. The factual background develops in detail the situation of private retirement homes in the Czech Republic. The aim of this thesis is to find out how the legislative conditions are set to Czech private retirement home’s financing, establishing and management. Another aim is to find out the differences between public and private retirement homes and to identify potential problem areas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Sršňová 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Sršňová 318 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Sršňová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Sršňová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 931 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Olga Angelovská 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB