velikost textu

The Impact of Ethnic Diversity on Institutions and Economic Development in Former Yugoslavia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Impact of Ethnic Diversity on Institutions and Economic Development in Former Yugoslavia
Název v češtině:
Vliv etnické diverzity na instituce a ekonomický rozvoj v zemích bývalé Jugoslávie
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miran Kaltak
Vedoucí:
PhDr. Jiří Schwarz
Oponent:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Id práce:
202505
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (BEF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
etnická diverzita, ekonomický růst, index frakcionalizace, země bývalé Jugoslávie, instituce, ekonomický model
Klíčová slova v angličtině:
ethnic diversity, economic growth, fractionalization index, ex-Yugoslavia countries, institutions, econometric model
Abstrakt:
Cílem této práce bylo vést výzkum o vlivu etnické diverzity na ekonomický růst zemí bývalé Jugoslávie. Hlavním předpokladem bylo, že etnická diverzita ovlivňuje ekonomický růst. Při výzkumu byly použity dvě rozdílné metody: a) výpočet obyvatele; b) analýza institucí jako spojky, přes které etnická diverzita ovlivňuje ekonomický růst. Výsledek získaný prvním modelem ukázal, že etnická diverzita negativně ovlivňuje ekonomický růst. Jenže žádné věrohodné závěry nemohly být stanoveny kvůli nízké variabilitě souborů dat. Z toho důvodu druhá metoda zhodnotila instituce jako spojky, přes které etnická diverzita ovlivňuje ekonomický růst. Výsledky výzkumu ukázaly, že etnická heterogenita je důležitým prv politickém, institucionálním a společenském životě státu. Může být usouzeno, že etnická diverzita je důležitým faktorem, který by měl být brán v potaz při vytváření ekonomického plánu státu, protože má přímý a velice často silný vliv na ekonomický růst.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis was to conduct a research on impact of ethnic diversity on the economic growth of the countries of ex-Yugoslavia. The main hypothesis was that ethnic diversity affects economic growth. The research was done by using two different methods: a) calculating ethnic fractionalization index and GDP per capita; b) analyzing institutions as channels through which ethnic diversity effects economic growth. The results obtained within the first model demonstrated that diversity negatively influences economic growth. Still, no reliable conclusions could be made, due to low variability in data, short time frame considered and lack of regular data collection. Therefore, the second method reviewed institutions as a channel through which ethnic diversity affects economic growth. The conclusion of this model was that, ethnic diversity mainly has negative impact on the indicators reviewed, which then results in slower economic growth. The results of the research showed that ethnic heterogeneity is an important element in economic, political, institutional and social life of a country. It can be concluded that ethnic diversity is an important factor that should be taken into consideration when doing economic planning in a country as it has direct and, very often, strong impact on economic growth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miran Kaltak 887 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miran Kaltak 294 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miran Kaltak 433 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miran Kaltak 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Schwarz 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 512 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB