velikost textu

Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České republice a ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České republice a ve Finsku
Název v angličtině:
The comparison of sign language interpreters working at universities in the Czech Republic and in Finland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Báštěcká
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
202503
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících — Finská studia (CN SUO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočník znakového jazyka|znakový jazyk|vzdělávání|systém vzdělávání|vysoké školy|Česká republika|Finsko
Klíčová slova v angličtině:
sign language interpreter|sign language|education|education system|universities|Czech Republic|Finland
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Báštěcká 1.61 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 156 kB