velikost textu

Ortotika nohy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ortotika nohy
Název v angličtině:
Foot orthotics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Holeček
Vedoucí:
PhDr. Tereza Nováková, PhD.
Oponent:
Bc. Jan Šnytr
Id práce:
202490
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ortotik-protetik (ORTOTIK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
noha, ortotika, ortéza, deformita nohy, biomechanika
Klíčová slova v angličtině:
foot, orthotics, orthosis, foot deformity, biomechanics
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je vytvoření systematické rešerše v oblasti ortotiky nohy doplněné o klinické vyšetření a testování pacienta, doporučení pro volbu vhodné konstrukce pomůcky, která poslouží jako přehledný učební text. Účelem této práce je poskytnutí teoretických i klinických informací, které mohou pomoci jako návod při rozvaze ve výběru nejvhodnějšího provedení a materiálu ortotické pomůcky u pacientů s nejčastěji se vyskytujícími strukturálními i funkčními odchylkami v oblasti nohy. Celá práce je psána na pomezí oborů ortotiky a rehabilitace, což jsou dvě odvětví, která mají nezastupitelnou úlohu ve zkvalitnění života pacientů s celou řadou rozličných diagnóz. Klíčová slova – noha, ortotika, ortéza, deformita nohy, biomechanika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work is to create a systematic research on foot orthotics, supplemented with the patient´s clinical examination and testing, recommendations for the choice of appropriate structure of an orthotic aid and subsequent rehabilitation, which will serve as a clear textbook. The purpose of this work is to provide theoretical and clinical information that can help as instructions on how to select the best design and material of orthotic aids for patients suffering from the most common structural and functional disorders of foot. The whole work is written from the perspective of orthotics and rehabilitation. These two fields play an irreplaceable role in improving lives of patients with a variety of different diagnoses. Key words – foot, orthotics, orthosis, foot deformity, biomechanics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Holeček 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Holeček 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Holeček 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Nováková, PhD. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jan Šnytr 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB