velikost textu

Kognitivní poruchy u seniorů, jejich screening a metoda samovyšetření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kognitivní poruchy u seniorů, jejich screening a metoda samovyšetření
Název v angličtině:
Cognitive disorders in seniors, their screening and self-administered method
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Hohinová
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Novák
Id práce:
202483
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
screening|samovyšetření|demence|diagnostika|kognitivní poruchy
Klíčová slova v angličtině:
screening|self-administered|dementia|diagnostic|cognitive disorders
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá tématem kognitivních poruch u starších osob, jejich diagnostickým rozlišením a metodami screeningu. Diagnostické jednotky uvádí v rozsahu neuropsychologického profilu včetně interdisciplinárních přesahů, které jsou podstatné pro jejich odlišení. Podává přehled o nejpoužívanějších screeningových metodách, které podrobuje kritické úvaze. Důležitou část práce tvoří představení testů s minimální nutností administrace druhou osobou (tzv. samovyšetřovacích). Literárně-přehledová část je uzavřena odkazem na zpracovanou kazuistiku, která propojuje teoretické poznatky s klinickou praxí. Výzkumný projekt navazuje na kapitolu samovyšetřovacích testů a navrhuje adaptaci a validaci vybraného screeningového samovyšetřovacího testu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on problems of cognitive disorders in the elderly, their diagnostic and screening methods. Diagnostic units describes within the scope of the neuropsychological profile, including interdisciplinary overlaps, which are essential for their differentiation. It gives an overview of the most widely used screening tests, which are critically analyzed. An important part of the work is introducing and informing about tests with the minimum need for administration. The theoretical part is concluded with a reference to a processed case report that applies theoretical knowledge into clinical practice. A research project follows the previous theoretical chapters and proposes the adaptation and validation of the selected screening self- administered test.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Hohinová 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Hohinová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Hohinová 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Hohinová 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Novák 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB