velikost textu

Charakteristiky snížené obecné věrohodnosti u vyslýchaných se specifickou poruchou osobnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristiky snížené obecné věrohodnosti u vyslýchaných se specifickou poruchou osobnosti
Název v angličtině:
Characteristic of reduced general credibility by interrogations with specific personality disorder
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Vejsadová
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Trojanová
Id práce:
202473
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
specifické poruchy osobnosti|věrohodnost|výpověď
Klíčová slova v angličtině:
Specific personality disorders|credibility|testimony
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o charakteristikách výpovědi jedinců se specifickou poruchou osobnosti. Obecná věrohodnost u specifických poruch osobnosti je snížená. Děje se tak na základě abnormalit v kognitivní, emoční a sociální složce, kterými se jednotlivé poruchy osobnosti projevují. Cílem této práce je popsat jednotlivé aspekty, ve kterých se mohou výpovědi jedinců se specifickou poruchou osobnosti nejvíc rozcházet s realitou. Poznatky pak mohou být využity jako vodítka pro určení míst ve výpovědi, která jsou věrohodná, a naopak která věrohodná nejsou. Empirická část se soustředí na paranoidní poruchu osobnosti. Výpovědi svědků s touto poruchou jsou posuzovány Analýzou validity výpovědi (SVA), konkrétně její čtvrtou částí Kriteriární analýzou obsahu (CBCA) a následně porovnávány s výpověďmi zdravých jedinců.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis studies characteristics of testimonies of individuals with a specific personality disorder. Specific personality disorders can be characterized by decreased general credibility. It is due to abnormalities in cognitive, emotional, and social components of the psyche by which each disease is expressed. This bachelor thesis aims to describe aspects where the testimonies of individuals with a specific personality disorder may differ from reality. The results can be leveraged for the future identification of credible and non-credible parts in the testimony. The empirical part focuses on paranoid personality disorder. I analyze the testimonies of witnesses with the paranoid personality disorder using the Statement Validity Assessment (SVA), precisely, its fourth part – Criteria-Based Content Analysis (CBCA). The testimonies of individuals with paranoid personality disorder are then compared to testimonies of healthy individuals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Vejsadová 811 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Vejsadová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Vejsadová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Trojanová 455 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 153 kB