velikost textu

Emoční poruchy u jedinců po poranění mozku a možnosti psychoterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emoční poruchy u jedinců po poranění mozku a možnosti psychoterapie
Název v angličtině:
Emotional disorders as a consequence of brain damage and possibilites of psychotherapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Svatava Krejčová
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Jelínek
Id práce:
202472
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Emoce|Neuropsychologie|Intervence|Psychoterapie|Poranění mozku
Klíčová slova v angličtině:
Emotion|Neuropsychology|Intervention|Psychotherapy|Brain damage
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce krátce popisuje druhy traumatických poškození mozku a v návaznosti na jejich mechanismus a umístění léze shrnuje poznatky studií zaměřených na druhy a charakter takto vzniklých emočních poruch jako jsou deprese, úzkostné poruchy, emoční labilita, zvýšená iritabilita nebo oploštění. V tomto kontextu naráží na praktickou stránku věci a to způsob, jakým je o takové pacienty pečováno – na možnosti psychoterapie a intervenčních programů při poruchách emocí. V části náležící výzkumnému projektu předestírá návrh intervenčního programu pro pacienty inspirovanou současnou zahraniční literaturou zaměřený na práci s uvědomováním si emocí, jejich komunikaci a regulaci. Klíčová slova Emoce, Neuropsychologie, Intervence, Psychoterapie, Poranění mozku
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor’s thesis describes in short manner types of brain lesions and with regard to the mechanism and location of the lesions summarizes findings/conclusions of studies aimed on types and character of emotional disorders such as depression, anxiety, emotional instability, increased irritability and emotional flattening caused by such lesions. It takes into an account the practical aspects of the treatment of the patients with such conditions such as psychotherapy or intervention programs. In research part, the thesis proposes a form of intervention program for patients inspired by current literature focused on awareness, communication and regulation of emotion. Keywords Emotion, Neuropsychology, Intervention, Psychotherapy, Brain damage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Svatava Krejčová 772 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Svatava Krejčová 204 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Svatava Krejčová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Svatava Krejčová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Jelínek 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB