text size

Prenatální testování: povinnost nebo volba? Komparace reflexí žen v ČR a ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Prenatální testování: povinnost nebo volba? Komparace reflexí žen v ČR a ve Velké Británii
Titile (in english):
Prenatal Testing: Duty or Choice? Comparison of Women's Reflextions in the Czech Republic and United Kingdom
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Kristýna Kacafírková
Supervisor:
Mgr. Romana Volejníčková
Opponent:
Mgr. Bc. Magdaléna Ezrová
Thesis Id:
202471
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Sociology (23-KS)
Study programm:
Sociology (B6703)
Study branch:
Sociology a Social Policy (SOSP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/06/2019
Defence result:
Excellent (B)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
prenatální testování, Downův syndrom, vztah lékař-pacient, paternalistický vztah, partnerský vztah, těhotenství, mateřství, Česká republika, Velká Británie
Keywords:
prenatal testing, Down’s syndrome, doctor-patient relationship, paternalistic relationship, mutuality relationship, pregnancy, maternity, Czech Republic, United Kingdom
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Kristýna Kacafírková 1.7 MB
Download Supervisor's review Mgr. Romana Volejníčková 355 kB
Download Opponent's review Mgr. Bc. Magdaléna Ezrová 304 kB
Download Defence's report doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB