velikost textu

Prenatální testování: povinnost nebo volba? Komparace reflexí žen v ČR a ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prenatální testování: povinnost nebo volba? Komparace reflexí žen v ČR a ve Velké Británii
Název v angličtině:
Prenatal Testing: Duty or Choice? Comparison of Women's Reflextions in the Czech Republic and United Kingdom
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Kacafírková
Vedoucí:
Mgr. Romana Volejníčková
Oponent:
Mgr. Bc. Magdaléna Ezrová
Id práce:
202471
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prenatální testování, Downův syndrom, vztah lékař-pacient, paternalistický vztah, partnerský vztah, těhotenství, mateřství, Česká republika, Velká Británie
Klíčová slova v angličtině:
prenatal testing, Down’s syndrome, doctor-patient relationship, paternalistic relationship, mutuality relationship, pregnancy, maternity, Czech Republic, United Kingdom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Kacafírková 1.7 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Romana Volejníčková 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Magdaléna Ezrová 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB