velikost textu

Financování biatlonového a lyžařského klubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Financování biatlonového a lyžařského klubu
Název v angličtině:
Financing of the biathlon and skiing club
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Krause
Vedoucí:
Mgr. Jan Šíma
Oponent:
Mgr. Josef Voráček
Id práce:
202467
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dotace, grant, nezisková organizace, sponzoring
Klíčová slova v angličtině:
Subsidy, grant, nonprofit organization, sponsorship
Abstrakt:
Abstrakt Název: Financování biatlonového a lyžařského klubu Cíle: Cílem bakalářské práce je identifikovat finanční zdroje, které klub využívá k financování své činnosti, a zjistit konkrétní nedostatky v jejich financování. Následně pak vytvořit doporučení na zlepšení jejich financování. Metody: V práci je použita kvantitativní metoda, konkrétně polostrukturované rozhovory se zaměstnancem úřadu Prahy 5 a zástupcem klubu. Dále byla provedena deskriptivní analýza zjištěných dat. Výsledky: Na základě rozhovoru se zástupcem klubu a analýze dat vyšlo najevo, že klub nevyužívá sponzoring ke svému financování. Dále také nevyužívá možnosti získat dotaci z Prahy 2. Klubu bylo doporučeno zažádat o dotaci i Prahu 2 a byl vytvořen sponzorský balíček, který bude klubu sloužit pro získání sponzora. Klíčová slova: Dotace, grant, nezisková organizace, sponzoring
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Financing of the biathlon and skiing club Objectives: The aim of this bachelor thesis is to identify financial resources which are used to fund the activities of the club, and to find particular failures of their funding. Afterwards is the aim to create recommendation to improve their funding. Methods: The main method used in this thesis is qualitative method, specifically interviews with employee of office of Prague 5 and with delegate from the club. The descriptive analysis of detected data was used too. Results: From the interview with the delegate of the club and the analysis of data I realized that the club is not using sponsorship to fund their activities. The club is also not using the grant from Prague 2. It was recommended to the club to ask for the grant from Prague 2 and a sponsorship packet was created to help the club to get a sponsor. Keywords: Subsidy, grant, nonprofit organization, sponsorship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Krause 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Krause 239 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Krause 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Šíma 606 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Voráček 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB