velikost textu

Vliv nastavení a fungování inspekce sociálních služeb na zvyšování jejich kvality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv nastavení a fungování inspekce sociálních služeb na zvyšování jejich kvality
Název v angličtině:
Influence of setting and functioning of social services inspection on improving the quality of social services
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Irena Janáčková
Vedoucí:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jitka Hošťálková
Id práce:
202457
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální služby, kvalita, zvyšování kvality, inspekce, kontrola, poskytovatelé
Klíčová slova v angličtině:
social services, quality, improving quality, inspection, supervision, providers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Irena Janáčková 1.29 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Hošťálková 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB