velikost textu

Význam exekutivních funkcí v edukačním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam exekutivních funkcí v edukačním procesu
Název v angličtině:
The Importance of Executive Function in the Educational Process
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Holubová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Novák
Id práce:
202454
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekutivní funkce|edukační proces|intervence|diagnostické metody
Klíčová slova v angličtině:
executive function|educational process|intervention|diagnostic methods
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce přibližuje význam exekutivních funkcí v edukačním procesu u dětí a dospívajících. V literárně-přehledové části jsou nejprve popsány exekutivní funkce a jejich vývoj u dětí. Uvedeny jsou i diagnostické metody, které se používají v zahraničí i u nás. Následně budou exekutivní funkce zasazeny do kontextu edukace. Budou zde zmíněny různé zahraniční výzkumy, které byly na toto téma provedeny, a konečná část seznámí čtenáře s možnostmi intervence pro rozvoj exekutivních funkcí. V empirické části je popsán návrh výzkumu, který kvalitativní metodou zmapuje povědomí exekutivních funkcí u učitelů a průběh intervence v prostředí českých škol.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis elaborates the role of executive functions in the educational process in children and young adults. In the first part of this thesis, a literature review provides a description of executive functions and their development in children. In addition, there are reviewed diagnostic methods that are used abroad and in our country. Based on research from abroad, educational aspects of executive functions are discussed and the reader is familiarized with possible interventions supporting the development of executive functions. The empirical part proposes a qualitative method mapping the awareness of executive functions among teachers as well as the intervention process in Czech schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Holubová 2.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Holubová 293 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Holubová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Holubová 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Novák 421 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 152 kB