velikost textu

Prožívání, exprese a regulace negativních emocí: rozdíly u mužů a u žen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prožívání, exprese a regulace negativních emocí: rozdíly u mužů a u žen
Název v angličtině:
Sex differences in negative emotional experience, expression, and regulation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daryna Dziuba
Vedoucí:
PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Havlíčková
Id práce:
202441
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
emoce, negativní emoce, regulace emocí, gender, exprese emocí
Klíčová slova v angličtině:
emotion, affect, negative affect, emotion regulation, gender, emotion expression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daryna Dziuba 568 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Havlíčková 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 152 kB