velikost textu

How does death of a household member affect consumption? The Case of Mexico

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
How does death of a household member affect consumption? The Case of Mexico
Název v češtině:
Vliv úmrtí člena domácnosti na spotřebu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Šedivý
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Id práce:
202414
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá studiem dopadu úmrtí v domácnosti na vývoj její spotřeby. Její výsledky výrazně obohacují existující výzkum zabývající se touto tématikou. Tato práce je první, která využívá všechny tři vlny Mexican Family Life Survey za účelem odhadu vztahu mezi úmrtím v domácnosti a vývojem její spotřeby. Navíc zkoumá, nakolik je tento vztah závislý na charakteristikách zemřelého. Také studuje, jak se vyvíjí šok způsobený úmrtím člena domácnosti v čase. Tyto otázky studujeme pomocí fixed effects modelu. Na základě naší analýzy dospíváme k závěru, že mexické domácnosti jsou schopny dokonale vyhladit šoky do jejich spotřeby způsobené úmrtími jejich členů. Nicméně, také docházíme k závěru, že efekt úmrtí v domácnosti na vývoj její spotřeby závisí na charakteristikách příslušné domácnosti. Naše výsledky jsou robustní vůči variacím ve specifikaci použitého modelu.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, we study the effect of death of a household member on the evolution of household per capita consumption. We provide multiple contributions to the available literature. We are the first to analyze all three waves of the Mexican Family Life Survey and use them to estimate the effect of within-household mortality on consumption. Furthermore, we assess to what extent this effect depends on the characteristics of the deceased household member. We also provide evidence on the persistence of the shock into consumption. We rely on a fixed-effects model. We find that households are capable of perfectly smoothing shocks into consumption caused by within-household mortality. However, we find evidence indicating that the effect of within- household mortality on consumption is likely to depend on the characteristics of the affected household. We consider multiple robustness checks. Based on these we conclude that our findings are robust against variations in the specification of our model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Šedivý 11.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Šedivý 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Šedivý 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 2.89 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB