velikost textu

Mexico´s Trade Policy During the Pena Nieto Administration

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mexico´s Trade Policy During the Pena Nieto Administration
Název v češtině:
Obchodní politika Mexika za administrativy prezidenta Pena Niety
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Geovanna Ferrara Torres, BSBA
Vedoucí:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Id práce:
202402
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (N6736)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (IEPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Enrique Peña Nieto, Mexiko, Obchodní politika, Přímé zahraniční investice, Vývoz, Dovoz, Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), Diverzifikace
Klíčová slova v angličtině:
Enrique Peña Nieto, Mexico, Trade Policy, Foreign Direct Investment, Exports, Imports, North American Free Trade Agreement (NAFTA), Diversification
Abstrakt:
Mexico’s Trade Policy During The Pe Kryštof Kozák, Ph.D. Navzdory snahám o obchodování s jinými zeměmi, stále existuje dominantní ekonomická závislost na Spojených státech kvůli dohodě NAFTA. Diplomová práce zkoumá obchodní politiku Mexika a jeho dopady na obchod během administrativy Peña Nieto se zvláštním zřetelem na to, jak se vláda snaží diverzifikovat obchod. Popisná analýza je používána s výzkumem vývozu, dovozu a přímých zahraničních investic.
Abstract v angličtině:
Mexico’s Trade Policy During The Pe Kryštof Kozák, Ph.D. Despite the efforts of trading with other countries, there is still a dominant economic dependence on the United States due to the NAFTA agreement. The master thesis studies Mexico’s trade policy and its effects on trade during the Peña Nieto administration with particular attention paid to how the government has tried to diversify trade. A descriptive analysis is used with research in exports, imports and foreign direct investment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Geovanna Ferrara Torres, BSBA 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Geovanna Ferrara Torres, BSBA 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Geovanna Ferrara Torres, BSBA 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. 759 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Janusz Salamon, Ph.D. 151 kB