velikost textu

Jaroslav Hašek - autor krátkých próz, publicista a politik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Hašek - autor krátkých próz, publicista a politik
Název v angličtině:
Jaroslav Hašek - author of short stories, journalist and politics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šimon Felenda
Vedoucí:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Oponent:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Id práce:
202391
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaroslav, Hašek, novinář, povídkář, politik, naratologie
Klíčová slova v angličtině:
Jaroslav, Hašek, journalist, storyteller, politician, naratology
Abstrakt:
Abstrakt Diplomova prace rozebira a komparuje tri zivotni a spolecenske role jednoho z nejznamejsich spisovatelu ceske literatury Jaroslava Haska. Konkretne se jedna o roli povidkare, novinare a politika. Jejich prolnuti i odlisnosti ma prace rozebira ve vztahu doboveho i Haskova osobniho vyvoje a kontextu. Rozbor je rozlozeny do vicero casti a snazi se na Haska nahlizet z ruznych rovin. Konkretne se jedna o autorovu historickou genezi, dale pak o naratologicky rozbor povidek, a nakonec o obsahovou analyzu spojenou s poukazanim na jazykove prostredky Jaroslava Haska.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis analyzes and compares three life and social roles of one of the most well-known writers of Czech literature, Jaroslav Hasek. Specifically, it is his role as a storyteller, a journalist and a politician. My work is focused on the analysis of the blend and differences between these roles pertaining to the development and context of both the time period and Hasek. The analysis is divided into several parts and it tries to view Hasek from different points of view. Specifically, it deals with the author’s historical genesis, then with the narratological analysis of short stories and finally the content analysis associated with the reference to Jaroslav Hasek's language resources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šimon Felenda 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Šimon Felenda 289 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šimon Felenda 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šimon Felenda 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MgA. D.J. Novotný 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Barbora Osvaldová 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB