velikost textu

Interplay between Bitcoin price and its mining difficulty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interplay between Bitcoin price and its mining difficulty
Název v češtině:
Anlýza vztahu mezi cenou bitcoinu a obtížnosti těžení
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Ondruška
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
Laure De Batz, M.Sc.
Id práce:
202380
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kryptoměny, virtuální měna, bitcoin, chainblock, mining, cena, energie
Klíčová slova v angličtině:
Cryptocurrency, virtual currency, bitcoin, chainblock, mining, price, energy
Abstrakt:
Abstrakt Kryptoměny jsou dobře známé aktivum, o kterém slyšel prakticky každý. Některé z těchto kryptoměn již mají v oběhu celou svou peněžní zásobu , jiné nikoliv. Dve největěí kryptoměny, Ethereum a Bitcoin, zvětšují objem oběživa každným dnem prostřednictvím procesu známého jako minování, o kterém velká část lidí nikdy neslyšela. Tento proces a jeho interakce s cenou je hlavním tématem této práce. Cena a hash rate, který je dobrým a flexibilním ukazatelem obtížnosti minování, Bitcoinu a Etherea jsou zkoumány a je ukázáno, že existuje interakce mezi oběma kryptoměnami, ale zároveň mezi oběma proměnnými uvnitř obou kryptoměn
Abstract v angličtině:
Abstract Cryptocurrencies are well known asset that almost everyone at least heard of. Some of these cryptocurrencies have all of its supply already in circulation, while others do not. Two biggest cryptocurrencies, Ethereum and Bitcoin, have their supply being increased every day through the process known as mining, which many never even heard of. This process and its interaction with price are the main topic of this thesis. Price and hash rate, which is good and flexible index of difficulty of mining, of Bitcoin and Ethereum are studied and it is shown, that there is an interplay among both currencies but also withing the currency itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Ondruška 699 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Ondruška 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Ondruška 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Laure De Batz, M.Sc. 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB