velikost textu

Numerical fiscal rules and fiscal institutions in an economy with a dynamic common pool problem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Numerical fiscal rules and fiscal institutions in an economy with a dynamic common pool problem
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Janásek
Vedoucí:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Hejlová
Id práce:
202375
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Fiskální politika, Common pool problem, Fiskální instituce, Numerická fiskální pravidla
Klíčová slova v angličtině:
Fiscal policy, Common pool problem, Fiscal institutions, Numerical fiscal rules
Abstrakt:
1 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá fiskální politikou vlády tvořenou symetric- kými socio-ekonomickými skupinami. Pro popis fiskální politiky je vytvořen model obsahující rozhodování ohledně 1) výše daňových příjmů vlády, 2) veřej- ných investic a 3) časového rozložení skupinových spotřebních výdajů. Pro každé z těchto tří rozhodnutí je popsáno zkreslení pramenící z decentralizo- vaného rozhodování vlády. V práci je dále zkoumáno, jaký vliv má na fiskální politku a tři dané distorze dluhový strop a fiskální instituce, které centralizují jednotlivá rozhodnutí. Z důvodu symetrie skupin analýza neobsahuje kompro- mis mezi efektivitou a rovností. Jedním z hlavních výsledků této práce je, že sociálního optima lze dosáhnout 1) pomocí centralizace veřejných investic a daňových příjmů kombinovaných s optimálním deficitním stropem, 2) pomocí centralizace rozhodnutí ohledně skupinových zájmových výdajů, 3) pomocí cen- tralizace výše vládního rozpočtu kombinovaného s centralizací veřejných inves- tic.
Abstract v angličtině:
1 Abstract The focus of this bachelor’s thesis is fiscal policy of a fragmented government that represents symmetric socio-economic groups. For the analysis of fiscal policy, I develop the model of a dynamic common pool. In the model, the fiscal choices of interest are 1) a level of tax revenue, 2) a level of public productive spending and 3) an intertemporal choice of a level of group’s consumption spending. For each of the fiscal decisions, I describe a distortion associated with the fiscal choice stemming from the decentralized decision making. Next, I examine the impact of a deficit ceiling and fiscal institutions that centralize separate fiscal choices of groups on the three distortions. Due to the symmetry of groups, the analysis abstracts from the efficiency-equity trade-off. Among the key results is that three fiscal frameworks can attain the socially desirable fiscal policy: 1) centralization of the productive spending and the tax revenue combined with a deficit ceiling, 2) centralization of the consumption spending, 3) centralization of a budget size and the productive spending.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Janásek 736 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Janásek 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Janásek 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Hejlová 513 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB