velikost textu

Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy „Montessori-Pädagogik: Einführung in Theorie und Praxis“; Michael Klein-Landeck, Tanja Pütz, Herder, 2011.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy „Montessori-Pädagogik: Einführung in Theorie und Praxis“; Michael Klein-Landeck, Tanja Pütz, Herder, 2011.
Název v angličtině:
Annotated Czech Translation of Selected Chapters from “ Montessori-Pädagogik: Einführung in Theorie und Praxis”; Michael Klein-Landeck, Tanja Pütz, Herder, 2011.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Tereza Kasanová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Oponent:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Id práce:
202351
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura — Němčina pro mezikulturní komunikaci (NJL NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě|Maria Montessoriová|nezávislost|pedagogika|překladatelská analýza
Klíčová slova v angličtině:
child|independence|Maria Montessori|pedagogy|translation analysis
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Předmětem první části je překlad vybraných kapitol z publikace Montessori-Pädagogik. Einführung in Theorie und Praxis autorského dua Michaela Klein-Landecka a Tanji Pützové. Zpracovaná publikace nabízí stručný nástin Montessori pedagogiky a představuje pedagožku Marii Montessoriovou. Zároveň se věnuje obrazu dítěte pohledem Marie Montessoriové, předkládá požadavky k připravenosti pedagogů a prostředí a rovněž se zaměřuje i na představení Montessori pedagogiky v praxi. Cílem práce je vytvořit funkčně ekvivalentní text. Druhou část tvoří překladatelská analýza podle modelu Christiane Nordové, odborný komentář k překladu, dále uvádí překladatelské metody a postupy, překladatelské problémy a nakonec i překladatelské posuny podle Jiřího Levého a Antona Popoviče včetně názorných příkladů.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This enclosed thesis contains two parts. The first part includes a translation of selected chapters from the book Montessori-Pädagogik. Einführung in Theorie und Praxis written by Michael Klein-Landeck and Tanja Pütz. This publication aims to provide a rough overview of Montessori pedagogy. It introduces also world famous teacher Maria Montessori and her point of view on a child. This book expresses the importance of education and readiness of teachers and environment. Moreover, it focuses on an application of Montessori pedagogy in the praxis. The aim of this translation is to create a functional equivalent text. The second part contains the translation analysis based on the model of Christiane Nord and a theoretical commentary for selected chapters. Furthermore, it presents translation methods and procedures, translational issues and finally, it includes also translation shifts according to models of Jiří Levý and Anton Popovič with corresponding examples.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Tereza Kasanová 5.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Tereza Kasanová 19.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Tereza Kasanová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Tereza Kasanová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 152 kB