velikost textu

Life meets Enemy: A conceptual inconsistency in understanding the political between Carl Schmitt and Giorgio Agamben

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Life meets Enemy: A conceptual inconsistency in understanding the political between Carl Schmitt and Giorgio Agamben
Název v češtině:
Život a nepřítel: Konceptuální rozpor v chápání politického mezi Carlem Schmittem a Giorgiem Agambenem
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jakub Kuchar
Vedoucí:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Oponent:
Janusz Salamon, Ph.D.
Id práce:
202334
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
přítel; nepřítel; Carl Schmitt; Giorgio Agamben; politično
Klíčová slova v angličtině:
friend; enemy; Carl Schmitt; Giorgio Agamben; political
Abstrakt:
Abstrakt Práca sa zaoberá otázkou rozdielnosti vnímania konceptuálnych kategórií politického a výnimky na príklade politického myslenia Carla Schmitta a Giorgio Agambena. Interpretácia vybraných diel prebieha na základe hermeneutickej metódy Hansa-Georga Gadamera a vzájomná komparácia pojmov na základe metódy Kerryho Walka. V závere práca zodpovedá otázku pojmovej rozdielnosti, rovnako ako aj otázku aplikovateľnosti metódy kruhového pohybu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis concerns itself with the discrepancy in the understanding of political and exception between Carl Schmitt and Giorgio Agamben. Interpretation of their selected works is accomplished through the employment of the hermeneutical method by Hans-Georg Gadamer, while the comparison is drawn along the lines of the comparative textual method by Kerry Walk. Thesis answers the question of posed conceptual discrepancy, as well as the question of validity of the use of the method of circular movement in the research of contemporary political science.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Kuchar 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Kuchar 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Kuchar 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Janusz Salamon, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Hana Kubátová, PhD. 153 kB