velikost textu

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele
Název v angličtině:
The proportionality of punishment to the wealth of an offender
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Drápal
Oponent:
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Id práce:
202307
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rovnost, pokuta, peněžitý trest, denní sazby, majetek
Klíčová slova v angličtině:
equality, pecuniary punishment, day fine, fine, unit fine
Abstrakt:
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele Abstrakt V této práci se zabývám otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. V první kapitole se věnuji jak filozofickými aspekty této otázky, tak různými řešeními, které nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně pak rozebírám koncepci O´Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní ; z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele či nikoli. Ve druhé kapitole líčím judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu týkající se likvidační povahy pokuty. Na základě rozboru judikatury Nejvyššího správního soudu navrhuji zjednodušený cheatsheet, kterým by se mohli jednoduše řídit úředníci při rozhodování o likvidační povaze pokuty. Ve třetí kapitole pak analyzuji ukládání peněžitých trestů z hlediska jejich vztahu k majetku pachatele českými soudy. Rozebírám teorii, která stojí za konceptem denních pokut, a za pomocí analýzy ukládání peněžitých trestů uložených na dvou okresních soudech podle nové úpravy denních pokut dokazuji, že koncept denních pokut nebyl v České republice dosud soudci akceptován. Výsledkem této analýzy je mimo jiné to, že byť bohatší dostávají vyšší tresty než chudší, tak relativně k příjmu jsou trestáni výrazně jemněji. Následně analyzuji na základě přezkoumání úprav denních pokut ve všech zemích Evropy, co je problematické na české úpravě, a jak by se to mělo zlepšit. Tato doporučení pak vztahuji nejen na Českou republiku, ale i na většinu evropských států, které užívají institut denních pokut. V poslední kapitole se zabývám otázkou, kdy a jak je vhodné zohlednit majetkové poměry pachatele ve správním právu trestním; jako správný příklad vyzdvihuji novou metodiku Ministerstva spravedlnosti týkající se trestání insolvenčních správců. Tato práce tak poskytuje nejen ucelený obrázek o problémech ukládání peněžitých sankcí vzhledem k majetku pachatelů v českém trestním i správním právu, ale nabízí i konkrétní způsoby, jak tyto problémy napravit. Klíčová slova: rovnost, pokuta, peněžitý trest, denní sazby, majetek
Abstract v angličtině:
The proportionality of punishment to the wealth of an offender Abstract This thesis focuses on a contentious issue: Should a fine be related to the wealth of an offender? The first chapter presents various philosophical answers to this question, with most of the attention being directed to the division of fines to regulatory and penal by O´Malley. The contribution of law and economics and other theories is emphasized as well. The second chapter considers the jurisprudence of the Constitutional, Supreme Administrative and Supreme Court of the Czech Republic in relation to the principle of prohibition of fine´s liquidation effect on the offender. Based on this analysis, a simplified cheatsheet is presented for government officials to better identify when a fine might have liquidation effect. Fine in the sphere of criminal law is the subject of third chapter. After discussing the theoretical foundations of day-fine concept, its application at two Czech district courts is analyzed. The results suggest that the day-fine concept exists only on paper. To find out why the concept does not work, I have analyzed all relevant legislation of European states relating to the day-fine concept. Based on this comparative analysis I suggest what should be done to improve current legislation in the Czech Republic. My last chapter is devoted to fines used in the administrative law. Based primarily on the division by O´Malley, I suggest when and how we should take into account the wealth of an offender. In the end of the chapter a new ´sentencing-guidelines-like´ approach taken by the Ministry of Justice when punishing insolvency trustees is described and suggested as an inspiration. This thesis thus not only analysis, how well are fines used in the criminal and administrative law in the Czech Republic, but it also suggests specific ways how it might be made better. Klíčová slova: equality, pecuniary punishment, day fine, fine, unit fine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Drápal 3.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Drápal 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Drápal 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB